Refleksja

Denis Legrix, urodzona bez rąk i nóg, pomagała ludziom malując swe obrazy ustami. W książce "Taka się urodziłam" napisała: "Bądź błogosławiony Panie, który zsyłasz cierpienie jako boskie lekarstwo na nasze nieprawości... Oto niewątpliwie prawdziwa alchemia: przeistoczyć nasze cierpienia w miłosierdzie, w bratnią miłość, w dzieła sztuki. Przeistoczyć lichy ołów codzienności w lśniące złoto".

W sztuce Adama Mickiewicza pt. "Dziady", podczas obrzędów w cmentarnej kaplicy zjawiają się dzieci, które wypowiadają następującą kwestię: "kto nie doznał goryczy ni razu, nie dozna słodyczy w niebie". Proszą o "ziarnko goryczy", które by mogło w nich rozwinąć się w duży krzyż, umożliwiło im poznanie życia w całym jego bogactwie - słodyczy i goryczy.

Jest wiele podobieństwa pomiędzy historią ziarna, a losem człowieka. Ziarno, pochwycone dłonią siewcy, wrzucone jest w ziemię, aby w niej zgnić, obumrzeć. Jest to jednak tylko pozorna jego klęska. Zapłatą za tę ofiarę jest nowy plon, a na miejscu jednego ziarenka wyrasta cały kłos, mnożąc je wielokrotnie.

Uczniów Chrystusa dotyczy zarówno prawda o umiłowaniu życia, jak i o wyrzeczeniu, podejmowanym świadomie po to, by piękniej i lepiej owocować. Jezus prowadzi swych uczniów drogą pełnienia woli Ojca, bez względu na to, czy jest to łatwe, czy trudne. Sam szedł drogą posłuszeństwa Ojcu, której treścią było wyrzeczenie, a jej szczytem - krzyż. A wszystko działo się zgodnie z wolą Ojca, z myślą o zbawieniu człowieka. "Iść za Nim" oznacza dla nas przyjąć wolę Ojca, jakakolwiek by ona była.     ks. Andrzej Zwoliński

Złota myśl tygodnia

Człowiek jest uczniem, cierpienie jest jego nauczycielem. (Alfred de Musset)

Na wesoło

Katechetka do Jasia na lekcji religii:

- Powiedz mi, mój chłopcze, kto wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko wie?

- Nasza sąsiadka!

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w TVP3

 

- dla  dzieci: 22-24 marca 2021 o godz. 9.30.

- dla młodzieży: 22-24 marca 2021 o godz. 12.30.

 

#   #   #

Dziękuję Rodzinom, które w tym trudnym czasie  pandemii, mając na uwadze dobro naszej Wspólnoty, dokonują wpłat na konto parafialne, mimo że fizycznie nie mogą uczestniczyć  w nabożeństwach.

Serdecznie proszę, aby także i inni korzystali z tej formy finansowego wsparcia naszej Parafii.

Bóg zapłać za każdy dar serca! Ks. Proboszcz

Nr konta parafialnego: 08 1240 3376 1111 0010 7406 4949
   

Losowe zdjęcie z galerii  

There are no images available in the gallery.
   
© Jam