Refleksja

"Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne".

Pan Jezus w nocnej rozmowie z uczonym Nikodemem tłumaczył mu, jak należy odczytywać znaki, które Bóg zostawia na drodze człowieka. I jak wiele zależy od właściwego odczytywania tych znaków każdego dnia. Przypomniał mu wydarzenie z czasów wędrówki narodu wybranego przez pustynię, kiedy to Bóg dopuścił na Izraelitów plagę jadowitych węży, ale równocześnie nakazał Mojżeszowi postawić wysoki pal i umieścić na nim podobiznę węża. Dla ocalenia od śmierci wystarczyło, aby ukąszony spojrzał z wiarą na węża. Chodziło nie tyle o prosty gest zwrócenia się do węża, ale o dostrzeżenie oczyma wiary mocy Bożej płynącej z wypełnienia tego łatwego nakazu. Ilu Izraelitów z tego skorzystało, nie wiemy. Autor biblijny mówi jednak, że wielu zmarło. Przez to przypomnienie Jezus przygotował Nikodema do odczytania ważniejszego znaku: wywyższenia Syna Człowieczego na drzewie krzyża. Ten znak jest konieczny, aby każdy miał życie wieczne. Możemy sądzić, że Nikodem zrozumiał naukę Jezusa, ponieważ widzimy go na Golgocie, gdy uczestniczy w pogrzebie Zbawiciela. Nie przeraził go krzyż, bo zrozumiał jego sens.

Jezus daje nam potrzebne światło do lepszego widzenia otaczającej nas rzeczywistości, ale jednocześnie z żalem dodaje, że człowiek często "nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków" (J 3,20). Niektórzy ludzie wolą trwać w ciemności, bo opowiadają się po stronie zła. Nie chcą światła, ponieważ boją się zobaczyć prawdziwy obraz własnego życia. Jak często znajdujemy się w sytuacji Izraelitów na pustyni skażonych jadem zła. Mamy postawiony przed sobą znak uzdrowienia, ale brak nam dobrej woli, aby na niego spojrzeć.

Spójrzmy na siebie w świetle Bożej prawdy i zobaczmy sakramentalny znak Bożego przebaczenia, aby przyjąć łaskę, której Bóg pragnie nam udzielać.     ks. Leszek Smoliński

Złota myśl tygodnia

Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem, to my męczymy się proszeniem Go o przebaczenie. (Papież Franciszek)

Na wesoło

Babcia do Jasia:

- Jak będziesz grzeczny, to pójdziesz do nieba, a jak będziesz niegrzeczny, to pójdziesz do piekła.

- Babciuuuuu! A jakim trzeba być, aby pójść do kina?

 

 

 19 marca - Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Osobą św. Józefa zajmują się wprawdzie bardzo żywo także apokryfy: Protoewangelia Jakuba (z w. II), Ewangelia Pseudo-Mateusza (w. VI), Ewangelia Narodzenia Maryi (w. IX), Ewangelia Tomasza (w. II) i Historia Józefa Cieśli (w. IV), opowiadając o rodzinie Józefa, jego małżeństwie, pracy i śmierci; zbyt wiele w nich jednak legend, by można je było traktować poważnie. Niewiele mówią one także o latach dzieciństwa i wczesnej młodości Józefa.

Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest to jego potomek, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić Jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu (Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania, ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci.

 

Program rekolekcji wielkopostnych

w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Prusce

 

Piątek, 19.03.2021 r.
10.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
11.30 – Droga krzyżowa

12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00 – Droga krzyżowa

 

Sobota, 20.03.2021 r.
10.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
16.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

Niedziela, 21.03.2021 r.
  7.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

  9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną i Gorzkie żale
11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

SPOWIEDŹ – PIĄTEK I SOBOTA

podczas Mszy świętych

Serdecznie zapraszamy!!!

Ks. Proboszcz i Ks. Piotr

 

#   #   #

Dziękuję Rodzinom, które w tym trudnym czasie  pandemii, mając na uwadze dobro naszej Wspólnoty, dokonują wpłat na konto parafialne, mimo że fizycznie nie mogą uczestniczyć  w nabożeństwach.

Serdecznie proszę, aby także i inni korzystali z tej formy finansowego wsparcia naszej Parafii.

Bóg zapłać za każdy dar serca! Ks. Proboszcz

 

Nr konta parafialnego: 08 1240 3376 1111 0010 7406 4949
   

Losowe zdjęcie z galerii  

There are no images available in the gallery.
   
© Jam