Refleksja

"Jezus sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał".

Przyjmując najpierw żydowską religię Świątyni taką jaka jest (a Jego gest odnosi się do każdej świątyni), Jezus czyni gest profetyczny, to znaczy spektakularny, aby przywrócić wszelkim religijnym gestom bardziej stosowną atmosferę: nie można modlić się w kramarskim zgiełku.

Idąc dalej, Jezus zakwestionuje wszelkie zbyt konkretne zakotwiczenie w tym czy innym miejscu modlitwy. "Wierz mi - powie do Samarytanki - że ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca". Żeby istniała świątynia, potrzeba dwóch rzeczy: obecności Boga oraz czcicieli "w Duchu i prawdzie".

Tu rozpoczyna się drugi etap sprawy świątyni: "Mówił o świątyni swojego ciała". Od momentu Wcielenia, od chwili, w której Bóg przyszedł, aby zamieszkać pośród nas w Jezusie, ciało Jezusa, to znaczy Jego człowieczeństwo, jest obecnością Boga. Od tej pory miejscem każdego kultu jest ta "świątynia".

Czyż chodzi jedynie o ciało człowieka, tę dziwną i lichą przestrzeń modlitwy? W tym miejscu należałoby wyszczególnić wszystkie rzeczywistości, wiążące się z wyrażeniem: ciało Chrystusa. Zrozumienie ich było możliwe dopiero po Zmartwychwstaniu, kiedy chwalebne ciało Chrystusa stało się światłem Zmartwychwstania, w którym każdy człowiek może spotkać się z Bogiem.

Ciało Chrystusa to także ciało eucharystyczne, które stanowi centrum chrześcijańskiej liturgii. I jest to także każdy człowiek! W odniesieniu do każdego człowieka sprawowana jest niezwykła liturgia braterska, sakrament brata, o którym mówi Jezus: "Cokolwiek czynicie moim braciom, Mnie czynicie" (Mt 25,40). Czy można wyobrazić sobie silniejszą, bardziej poruszającą więź z samym Bogiem w Jezusie Chrystusie?

I wreszcie ciało Chrystusa to cały Kościół, świątynia Boga. I zbawiona ludzkość, gdy przez Chrystusa "Bóg będzie wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28). Apokalipsa mówi: "nie ma świątyni, bo świątynią jest Pan" (Ap 21,22).     Andre Seve

Złota myśl tygodnia

Modlitwa jest aktualizacją wiary: modlitwa bez wiary staje się ślepa, wiara zaś bez modlitwy się rozpada. (Benedykt XVI)

Na wesoło

Trwa spotkanie dzieci przygotowujące do Pierwszej Komunii Świetej. Ksiądz rozdaje poświęcone różańce. Jasio w końcu dostaje swój i zaczyna się nim bawić. Ksiądz mówi do Jasia:

- Jasiu, nie wolno bawić się różańcem.

- Dlaczego?

- Bo w każdym tym koraliku jest aniołek.

- No to aniołki! Karuzela.


Co Chuck Norris zrobi, gdy napadnie go armia?

Otoczy ją.

 
 
 

NABOŻEŃSTWA PASYJNE W NASZYM KOŚCIELE:

- droga krzyżowa - w piątek o godz. 15.30 (dla dzieci i młodzieży)

                                    i o godz. 19.00 (dla dorosłych);

- Gorzkie żale - w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00.

#   #   #

Dziękuję Rodzinom, które w tym trudnym czasie  pandemii, mając na uwadze dobro naszej Wspólnoty, dokonują wpłat na konto parafialne, mimo że fizycznie nie mogą uczestniczyć  w nabożeństwach.

Serdecznie proszę, aby także i inni korzystali z tej formy finansowego wsparcia naszej Parafii.

Bóg zapłać za każdy dar serca! Ks. Proboszcz

 

Nr konta parafialnego: 08 1240 3376 1111 0010 7406 4949
 
   

Losowe zdjęcie z galerii  

There are no images available in the gallery.
   
© Jam