DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI

"Żyjmy Eucharystią"

Dołączmy do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na jego konto, a także wysyłając sms-a na numer 72032 o treści "Misje" (koszt 2,46 zł. z Vat). Więcej informacji o sposobach pomagania misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.

 

 

Refleksja

Abraham, o którym mówimy, że jest ojcem naszej wiary, zostaje przez Boga wystawiony na próbę. "Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze, na jednym z pagórków, jaki ci wskażę". Była to najważniejsza próba w jego życiu. Jedynego, umiłowanego, długo oczekiwanego syna Bóg pragnie zabrać i to jego własnymi rękoma. Tak naprawdę nie wiemy, jaką wewnętrzną walkę toczył Abraham w sobie w czasie tej wędrówki do krainy Moria. Wszystkie nasze wyobrażenia są trochę psychologizowaniem i trochę projekcją własnych problemów, które dzisiaj nosimy w sobie.

Biblijny Abraham uczy nas umiejętności - niestety, coraz rzadszej zarówno w życiu społecznym, jak i osobistym - rezygnowania z czegoś, co mamy najcenniejsze, na rzecz dobra, które przygotował nam Bóg, a którego wartości jeszcze nie znamy. Każdy musi przeżyć taką górę Moria i drogę na nią. Człowiek, który poważnie, to znaczy dojrzale, traktuje swoją relację do Boga, wie, że jego życie musi być czujne, że musi uczyć się odczytywać wszystkie znaki i sygnały, jakie Bóg kieruje do niego w życiu. Bóg nas doświadcza, ale też karmi. Góra Moria to także góra przymierza i błogosławieństwa, góra obietnicy danej Abrahamowi: "...będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarna piasku na wybrzeżu morza, potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu". Ofiara Abrahama dla Żydów była najważniejszym wydarzeniem w ich relacji do Boga. Uwidaczniała podwójną ofiarę - "ojca gdy podnosi nóż i syna, który zgadza się na śmierć".     o. Tomasz Dostatni OP

Złota myśl tygodnia

Często dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny. (Seneka Młodszy)

Na wesoło

Dzieci pytają Hrabiego:

- Czy to pan mieszka w tym wielkim zamku?

- Tak.

- A czy jest tam straszydło?

- Nie ma. Jestem kawalerem.


Dawid, stary włóczęga, dość swobodnie traktujący kwestię higieny, poszedł do lekarza, żeby pokazać mu bolące ramię. Lekarz obejrzał je i mówi:

- Powinien je pan dwanaście razy porządnie wyszorować w gorącej kąpieli.

- Przepraszam panie doktorze, ale na jakiej podstawie sądzi pan, że będę żył jeszcze dwanaście lat?

 

 
 

NABOŻEŃSTWA PASYJNE W NASZYM KOŚCIELE:

- droga krzyżowa - w piątek o godz. 15.30 (dla dzieci i młodzieży)

                                    i o godz. 19.00 (dla dorosłych);

- Gorzkie żale - w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00.

#   #   #

Dziękuję Rodzinom, które w tym trudnym czasie  pandemii, mając na uwadze dobro naszej Wspólnoty, dokonują wpłat na konto parafialne, mimo że fizycznie nie mogą uczestniczyć  w nabożeństwach.

Serdecznie proszę, aby także i inni korzystali z tej formy finansowego wsparcia naszej Parafii.

Bóg zapłać za każdy dar serca! Ks. Proboszcz

 

Nr konta parafialnego: 08 1240 3376 1111 0010 7406 4949

   

Losowe zdjęcie z galerii  

There are no images available in the gallery.
   
© Jam