IV Niedziela Zwykła - Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

Refleksja

Poczucie bezradności i bezsilności wydaje się ogarniać coraz to szersze kręgi społeczeństwa. Niepokój, jaki płynie ze świata polityki, niepewność w dziedzinie gospodarki, kryzys, jaki dotyka rodzinę - wszystko to wpływa na człowieka i zajmuje trwałe miejsce w jego sercu. W poczuciu zagrożenia staje się on często agresywny, łatwo wpada w złość, odczuwa wobec innych niechęć i zazdrość. Wulgarne wyzwiska i słowa z rynsztoku stały się trwałym elementem codziennych rozmów w pracy, a także w szkole i w rodzinie, między małżonkami...

Jak reagować? Przymknąć oczy, udawać, że się nie słyszy?

Krzyk człowieka opętanego, z dzisiejszej Ewangelii, wywołał natychmiastową i to niezwykle surową reakcję Jezusa: "Milcz i wyjdź z niego". Nie było miejsca na żaden kompromis czy dyskusję. Moc i skuteczność słowa, jakie wyrzekł Jezus, były natychmiastowe. Świadkowie tego wydarzenia byli zgodni co do jednego - mówili: "nowa jakaś nauka z mocą". Źródło mocy, z jaką Jezus wypędził złego ducha, utożsamiali nie tyle z jednym Jego rozkazem, co z całą Jego nauką. A w centrum tej nauki jest przykazanie miłości, orędzie prawdziwej wolności, dobra nowina o zbawieniu. Nauka Jezusa każe zło zwyciężać dobrem, nadstawiać drugi policzek, ale również "nastawać w porę i nie w porę"; zawsze trwać w prawdzie i prawdę głosić. Obiecuje zwycięstwo tym, którzy wytrwają do końca. Nazywa szczęśliwymi, błogosławionymi tych, którzy płaczą, i zapewnia, że będą pocieszeni.

Jeśli chrześcijanie czują się w świecie, jak u siebie w domu, to muszą postawić sobie pytanie, czy nie pozostają pod wpływem sprzecznych z nauką Jezusa zasad wyznawanych przez środowiska niechrześcijańskie. Komu chcą się przypodobać - światu czy Bogu?

Chrześcijanie potrzebują przebudzenia - ich poczucie bezsilności i bezowocności musi być zastąpione nowym zapałem do działania. Musimy zdać sobie sprawę, że jedynym prorockim słowem na dzisiaj jest dla nas "zwrócić się do Boga".     ks. Tadeusz Czakański

Złota myśl tygodnia

Wiara nie dzieje się na poziomie poglądów albo przekonań, ale na poziomie naszego istnienia. (ks. Tomáš Halík)

Na wesoło

Mały dinozaur pyta mamę:

- Mamo, czy po śmierci trafię do nieba?

A mama na to:

- Nie, do muzeum.


Jaki się nazywa japoński detektyw?

- Kuka Zamura.

 

W niedzielę 31 stycznia - z inicjatywy Fundacji Polskiej Raoula Follerreau - obchodzony jest w Kościele 68. Światowy Dzień Trędowatych. Jest on okazją do modlitwy i materialnego wsparcia dzieła tych, którzy zapewniają ludziom trędowatym schronienie i ratunek w ośrodkach prowadzonych dla nich w krajach misyjnych.

Więcej na stronie: follereau.org

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii

"Starajcie się, Bracia Czcigodni, aby świątynie, które wzniosła w ciągu wieków wiara i pobożność chrześcijańskich ludów po to, by w nich śpiewać nieustanny hymn chwały Bogu Wszechmogącemu, a Zbawicielowi naszemu, ukrywającemu się pod postaciami eucharystycznymi, dać godną siedzibę, stały otworem jeszcze częstszym odwiedzinom wiernych. Niech wezwani do stóp Zbawcy naszego usłyszą najsłodsze Jego wezwanie: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a ja was ochłodzę" (Pius XII).

   

Losowe zdjęcie z galerii  

There are no images available in the gallery.
   
© Jam